Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 29 september

01 SEP 2020 09:20
Härmed kallas alla medlemmar i föreningen till Årsmöte den 29 september, 18.00. Mötet kommer att vara ett fysiskt möte för max 20 medlemmar på AQ Elautomatik, Kalkstensvägen 25, Lund, alla utöver 20 medlemmar får vara med digitalt. Absolut anmälnings
 • Skapad: 01 SEP 2020 09:20

                                                                      

Kallelse Årsmöte IF Ski Team Skåne 2020

Härmed kallas alla medlemmar i föreningen till Årsmöte den 29 september, 18.00. Mötet kommer att vara ett fysiskt möte för max 20 medlemmar på AQ Elautomatik, Kalkstensvägen 25, Lund, alla utöver 20 medlemmar får vara med digitalt. Absolut anmälningskrav senast 23 september. När de 20 fysiska platserna är fyllda meddelas medlemmen och en länk till mötet skickas ut.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på plats och publiceras på klubbens hemsida 1 vecka före mötet.

Motioner är väldigt välkomna och ska vara styrelsen tillhanda två veckor före mötet- hoppas ni har mycket att motionera om!

Anmäl till This is a mailto link om ni kommer!

Mvh

Styrelsen

Dagordning Årsmöte

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.  
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.  
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 5. Fastställande av dagordning.  
 6. Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter. 
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret (2020/2021).  
 11. Motioner.
 12. Val av 
  1. Ordförande, för en tid av två (2) år. Nuvarande Egil Friestad
  2. Ledamot i styrelsen för en tid av två (2) år. Nuvarande Tina Henriksson
  3. 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år. Nuvarande Maria Navasa, Magnus Johansson och Sven Pettersson.
  4. d.      Revisor (2år). (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta). Nuvarande Kristian Jansson
  5. e.      Revisorssuppleant (1år). Nuvarande Attila Kathy
  6. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande Nuvarande Tom Petersen och Pia Silverstolpe

Övriga frågor.  

Skribent: Thomas Magnusson
Epost: Adressen Gömd

 

Postadress:
IF Ski Team Skåne - Skidor
Thomas Magnusson, Nämndemansvägen 4
22478 Lund

Kontakt:
Tel: 0705746622
E-post: This is a mailto link

Se all info