Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2018

27 AUG 2018 13:31
Härmed kallas alla medlemmar i föreningen till Årsmöte den 25 september, 18.00 på AQ Elautomatik, Kalkstensvägen 25, Lund. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på klubbens hemsida 1 vecka före mötet.
  • Skapad: 27 AUG 2018 13:31

Motioner är väldigt välkomna och ska vara styrelsen tillhanda två veckor före mötet- hoppas ni har mycket att motionera om! Vi kommer att ha fika och provning av klubbkläder! Anmäl till This is a mailto link om ni kommer – för... fikats skull! Dagordning Årsmöte 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. Förvaltnings- och verksamhetsberättelse

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret (2017/2018).

11. Motioner.

12. Val av a. Ordförande, för en tid av två (2) år. Nuvarande Egil Friestad.

b. Ledamot i styrelsen för en tid av två (2) år. Nuvarande Tina Henriksson.

c. 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år. Nuvarande Maria Navasa, Håkan Huselius och Sven Pettersson.

d. Revisor (2år). (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta). Nuvarande Simon Nilsson.

e. Revisorssuppleant (1år). Nuvarande Fredrik Larsson

f. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande Nuvarande Tom Petersen och Pia Silverstolpe.

13. Övriga frågor.

Skribent: Håkan Huselius
Epost: Adressen Gömd

Materialsponsor 15 % rabatt till alla medlemar i webshopen med rabattkoden "STS". 

 Huselius skidsport_250

Postadress:
IF Ski Team Skåne - Skidor
Thomas Magnusson, Nämndemansvägen 4
22478 Lund

Kontakt:
Tel: 0705746622
E-post: This is a mailto link

Se all info